خبر داغ :

  • تابلوهای برق و فیزیکی تنور بورس انرژی را داغ کردند.

  • مار یک متری در تابلو برق در گچساران جا خوش کرده بود.

  • معاون اکتشافات معدنی سازمان زمین شناسی از‌ شناسایی ‌۱۰معدن طلا خبر داد.

 

 

 

 

صدرا نیرو البرز


 

طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط ثابت و کشویی 

 

 

نمایشگاه بین المللی

 

 

untitled-4764         

در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران                                 

مقدم میهمانان عزیز را به غرفه صدرا نیرو البرز گرامی می داریم.

سالن 6- غرفه -106-  23 الی 26 آبان ماه 1402

          کاتالوگ صدرا نیرو البرز

iso


 

انجمن صنفی

تولید تابلو برق

در تابلو هایی که برای توزیع نیروی برق اصلی بکار برده میشوند کلید ورودی تابلو باید الزاماً از نوع خودکار بوده و کلید های توزیع فرعی ، در صورتی که برای تغذیه تابلوهای نیم اصلی یا فرعی سیستم های موتوری به کار رود ، باید از نوع خودکار باشند . چنانچه برای تغذیه تابلوهای نیمه اصلی با فرعی سیستم های روشنائی مورد استفاده قرار بگیرد ، باید ازنوع کلید فیوز و یا کلید های گردان یا چاقویی با فیوز جداگانه باشد ( توضیح اینکه برای بارهای بیش از 60A نیاز به استفاده از ترانس جریان و آمپرمتر مربوط که معمولا از نوع 5 A میباشد مطرح می شود )
درمواردی که از کلید و فیوز جداگانه استفاده می شودکلید باید قبل از فیوز قرار بگیرد طوریکه با قطع کلید برق فیوز نیز قطع شود .
نکته دیگری را که در انتخب کمّی بایستی مورد توجه قرار داد آن است که منحنی قطع کلید با مسئله طراحی و خواسته های طرح مطابقت داشته باشد به عنوان مثال کلید ورودی ( کلید اصلی ) تابلوی فشار ضعیف یک ترانسفورماتور می بایستی از نظر تنظیم جریان اضافه باری و مدت عملکرد آن با خواسته های طراحی در قیدهای مربوط به انتخاب قدرت ترانس مطابقت داشته باشد .