گواهینامه ها

 

 

  • دارای مجوز و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن

 

  • عضو انجمن صنفی تولید کنندگان تابلو های برق

 

  • دارای تاییدیه از شرکت توانیر

 

  • دارنده گواهینامه ISO 9001

 

  • دارنده گواهینامه CERTIFICATE OF COMPLANCE از اتحادیه CE MARK  ایتالیا

 

  • دارای تاییدیه AUTHORIZED PANEL BUILDER CERTIFICATE از شرکت LS کره